Marianne Hultberg
bildkonstnär

Jag har varit yrkesmässigt verksam som bildkonstnär på heltid de senaste trettio åren med kortare uppehåll för viss utbildning.
Mitt intresse för människans existensiella vara har så länge jag kan minnas varit i focus i mitt liv. Med en tidig bakgrund som fil kand i  sociologi forskade jag mycket kring människans villkor i nutidens starkt föränderliga samhälle med sitt snabbt ökande tempo och höga tekniska utveckling .
Jag ville ta reda på vilka mänskliga egenskaper som får stryka på foten och vad som blir kvar av genuint och meningsfullt liv för individen.

Förutom mitt arbete som forskare och lärare inom sociologin har jag en förskoleexamen från 1976.
Jag har under ett antal år arbetat i förskolan med skapande verksamhet– måleri, lera, musik etc – i Göteborgs Kommun och även handlett lärarpersonal i den verksamheten.
Jag är diplomerad symbolterapeut sedan 1996 och har arbetat med konsultverksamhet i Göteborgs Kommun och i egen regi med kurser i personlig utveckling genom skapande. Dessa har bl a omfattat dans och rörelse, symboldrama, bildterapi och meditationsövningar.
I min ateljé tar jag emot besökare och förevisar och berättar om mitt måleri.